130x180 books

130x180 monopati

130x107mathisi

130x300 unicef

 
130x180 amnesty

130x130 warchild


130x130 reporters

130x180 doctors sans


130x180 warchild

130x180 apopseis


130x130 cancer

130x180 twitter

130x300 books

 

 

Διαφήμιση
Τετάρτη, 07 Φεβρουάριος 2018 08:48

Το Καζακστάν διεκδικεί την είσοδο του στις 30 πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου

  Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

γράφει ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.


Το Καζακστάν, σύμφωνα  με το Πρόεδρο του κ. Ναζαρμπάγεφ, έχει θέσει ως στόχο να εισέλθει στις τριάντα πιο ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο. Εφαρμόζεται το Εθνικό Σχέδιο των 100 συγκεκριμένων βημάτων, από τα οποία τα 60 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Το 2017 ξεκίνησε η τρίτη φάση εκσυγχρονισμού του Καζακστάν. Εφαρμόζεται με επιτυχία το Πρόγραμμα εκβιομηχάνισης. Εγκρίθηκε το σύνθετο πρόγραμμα "Ψηφιακό Καζακστάν". Εκπονήθηκε το σύνθετο Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Δημοκρατίας του Καζακστάν μέχρι το 2025.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2017, η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος(ΑΕΠ)  ανήλθε στο 4% και η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής υπερέβη το 7%. Συγχρόνως, στον συνολικό όγκο της βιομηχανικής παραγωγής, ο τομέας κατεργασίαςυπερέβη το 40%. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε στο 4,9%.


Βάσεις των κοινωνικό-οικονομικών επιτυχιών αποτελούν η πολιτική ειρήνη και η σύμπνοια μεταξύ των εθνικοτήτων και ομολογιών, οι οποίες παραμένουν κυρίες αξίες.

Το Καζακστάν έχει όλες τις προϋποθέσεις για την είσοδό του στις ηγέτιδες χώρες του νέου κόσμου. Γι’ αυτό πρέπει να εστιάσει  στην επίτευξη ορισμένων στόχων.


-Η εκβιομηχάνιση πρέπει να γίνει η ναυαρχίδα για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών με αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων του νέουτεχνολογικού συστήματος 4.0.


 

 

Να αναπτυχθεί  και να εγκριθεί  η λειτουργία νέων οργάνων με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεών, με άξονα τις εξαγωγές των παραγόμενων αγαθών. Αυτά  πρωτίστως να προωθούν την υιοθέτηση των τεχνολογιών.


Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφορικής. Επίκειται η προσαρμογή του συστήματος εκπαίδευσης, επικοινωνίας και ανάπτυξης προτύπων σύμφωνα με τις ανάγκες της εκβιομηχάνισης.


-Περαιτέρω ανάπτυξη του ενεργειακού δυναμικού.


Είναι σημαντικό να αυξηθούν οι απαιτήσεις γιαενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και για τηνπεριβαλλοντική συμβατότητα και την αποδοτικότητα των ίδιων των παραγωγών ενέργειας. Έχει  τεθεί ως στόχος  να αυξηθεί  το ποσοστό τωνμορφών εναλλακτικής ενέργειας στο Καζακστάν ως το 30% μέχρι το 2030.


-Οι "έξυπνες τεχνολογίες" αποτελούν την ευκαιρία για εκτίναξη της ανάπτυξης του αγροτοβιομηχανικού τομέα.


Κρίνεται σπουδαίο να επανεξεταστεί ο ρόλος τωναγροτικών πανεπιστημίων, τα οποία επιβάλλεται ναανανεώσουν τα προγράμματα σπουδών και ναγίνουν κέντρα διάδοσης των εκσυγχρονισμένων γνώσεων και της άριστης πρακτικής στον αγροτοβιομηχανικό τομέα. Για παράδειγμα, μία δυναμική αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσω τεχνολογιών πρόγνωσης του βέλτιστου χρόνου για καλλιέργεια και συγκομιδή της σοδειάς, της "έξυπνης άρδευσης", μέσω έξυπνων συστημάτων χρήσης φυσικών λιπασμάτων και αντιμετώπισης παρασίτων και ζιζανίων. Τα αυτόματα τεχνικά μέσα χωρίς την επίβλεψη χειριστή επιτρέπουν να μειωθεί σημαντικά το κόστος της γεωργίας, ελαχιστοποιώντας τον ανθρώπινο παράγοντα.


-Αύξηση της αποτελεσματικότητας των υποδομών μεταφορών και εφοδιασμού.

Σήμερα, μέσω του Καζακστάν, διέρχονται αρκετοί διηπειρωτικοί διάδρομοι. Συνολικά η διαμετακόμιση εμπορευμάτων μέσω του Καζακστάν το 2017 αυξήθηκε κατά 17% και ανήλθε σχεδόν σε 17 εκατομμύρια τόνους.


Παραμένει ως στόχος τους  να επιτευχθούν ετήσια έσοδα 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη διαμετακόμιση το 2020. Αυτό θα επιτρέψει την επιστροφή των κονδυλίων που δαπανήθηκαν από το κράτος για τις υποδομές σε ταχύτατο  χρονικό διάστημα. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η εισαγωγή σε μεγάλη κλίμακα ψηφιακών τεχνολογιών, όπως το Blockchain, για την παρακολούθηση της κίνησης των εμπορευμάτων μέσω διαδικτύου και την απρόσκοπτη διαμετακόμισή τους, καθώς και για την απλούστευση των τελωνειακών ελέγχων.

Το έξυπνο σύστημα μεταφορών θα επιτρέψει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταφορικών ροών και τον καθορισμό των αναγκών της περαιτέρω ανάπτυξης των υποδομών.​


-Εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα δημοσίων έργων.


Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν νέες μέθοδοι κατασκευής, με σύγχρονα υλικά και  διαφορετικές προσεγγίσεις στο σχεδιασμό κτιρίων και στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Κρίνεται αναγκαίο να θεσπιστούν αυξημένες προδιαγραφές για την ποιότητα, την περιβαλλοντική συμβατότητα και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Τα ανεγειρόμενα και ήδη υπάρχοντα κτίρια και οι υποδομές τους, πρέπει να εξοπλιστούν με συστήματα έξυπνης διαχείρισης.​


-"Επανεκκίνηση" του χρηματοπιστωτικού τομέα.


Είναι σημαντική η περαιτέρω βελτιστοποίηση του επενδυτικού κλίματος και η ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς. Πρόκειται για ένα από τα κύρια καθήκοντα του Διεθνούς Οικονομικού Κέντρου "Αστανά", το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες του. Με την αξιοποίηση του,  πρέπει να γίνει περιφερειακός κόμβος, εφαρμόζοντας το αγγλικό δίκαιο και τις σύγχρονες οικονομικές τεχνολογίες.


-Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί τη βάση του εκσυγχρονισμού.


Το μέλλον των Καζάχων είναι η άριστη γνώση της καζαχικής, της ρωσικής και της αγγλικής γλώσσας. Από το 2019 θα ξεκινήσει σταδιακά η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, σε ορισμένα μαθήματα φυσικών επιστημών στην 10-η και την 11-η τάξη. Η χρησιμότητα της θα είναι , όλοι οι απόφοιτοί  να κατέχουν τρεις γλώσσες στο επίπεδο που είναι απαραίτητο για τη ζωή και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία   εντός και εκτός της πατρίδας τους. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι απαραίτητο να υλοποιήσουν κοινά προγράμματα σε ενεργή συνεργασία με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες.


Υγειονομική περίθαλψη υψηλού επιπέδου και υγιές έθνος.


Η δημόσια υγεία σταδιακά θα εισαχθεί στο σύστημαΥποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης Υγείας με βάση την κοινή ευθύνη του πληθυσμού, του κράτους και των εργοδοτών.

Να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της ιατρικής περίθαλψης μέσω της ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων, της χρήσης κινητών ψηφιακών εφαρμογών, της εισαγωγής ηλεκτρονικών διαβατηρίων υγείας, καθώς και της μετάβασης σε νοσοκομεία χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί η στελέχωση και η ποιότητα της κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού.


-Αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.


Η ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτωντων κρατικών φορέων θα επιτρέψει τη μετάβαση της παροχής υπηρεσιών από ξεχωριστούς κρατικούς φορείς σε σύνθετες υπηρεσίες με βάση την αρχή της «μίας αίτησης».


-Καταπολέμηση της διαφθοράς και επιβολή του νόμου.


Θα εξακολουθήσει να υφίσταται  η προληπτική καταπολέμηση της διαφθοράς. Σημαντική είναι ηψηφιοποίηση των διαδικασιών στις κρατικές υπηρεσίες. Στον τομέα της προστασίας της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας, είναι απαραίτητη η χρήσηέξυπνων συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και αναγνώρισης στους δρόμους και σε χώρους μαζικής παραμονής των πολιτών, καθώς και ελέγχου της οδικής κυκλοφορίας.


-"Έξυπνες πόλεις" για το "έξυπνο έθνος".


Το 2018 είναι η χρονιά της 20ής επετείου της πρωτεύουσάς Αστανά.

Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί ολοκληρωμένα η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος με βάση την έννοια της "Έξυπνης πόλης" και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων που εγκαθίστανται στην πόλη.


Το Καζακστάν διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο και αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα.
 

Για να διαβάσετε περισσότερα άρθρα του Κωνσταντίνου Μαργαρίτη πατήστε εδώ!


Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018 09:15

Προσθήκη νέου σχολίου

Το apopseis δημοσιεύει όλα τα σχόλια, πλην των υβριστικών. Τα σχόλια εκφράζουν μόνο τον συγγραφέα τους και δεν υιοθετούμε τις θέσεις που εκφράζονται σε αυτά. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο apospeis @ apopseis.gr


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης είναι δημοσιογράφος.