Βασίλης Φωτάκης - Πρόεδρος Δ.Σ. Αγρινίου

Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου, οικονομολόγος - σύμβουλος επιχειρήσεων