Βασίλης Φωτάκης - Αντιδήμαρχος Αγρινίου

Ο Βασίλης Φ. Φωτάκης είναι MSc Οικονομολόγος - Σ. Επιχειρήσεων, Αντιδήμαρχος Δήμου Αγρινίου.