Κώστας Γκαβογιάννης

Ο Κώστας Γκαβογιάννης είναι ελεύθερος επαγγελματίας και στέλεχος της ΝΔ από την Καρδίτσα