130x180 books

130x180 monopati

130x107mathisi

130x300 unicef

 
130x180 amnesty

130x130 warchild


130x130 reporters

130x180 doctors sans


130x180 warchild

130x180 apopseis


130x130 cancer

130x180 twitter

130x300 books

 

 

Διαφήμιση
Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2017 08:30

Προστασία περιβάλλοντος, επενδύσεις και ανάπτυξη

  Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης

γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Ο τομέας του Περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό Ανάπτυξης, να συμβάλλει να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και να ενεργοποιηθούν σημαντικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι. Απαιτούνται επενδύσεις της τάξης των 6-8 δις. ευρώ για την επόμενη πενταετία για να εναρμονιστεί η χώρα μας με τις νομοθετικές απαιτήσεις και περιβαλλοντικούς στόχους που θέτει η ΕΕ και των οποίων υπολειπόμαστε κατά πολύ με κίνδυνο να μας επιβληθούν μεγάλα πρόστιμα για την μη προσαρμογή μας.

 

Οι Αρχές της ‘Κυκλικής Οικονομίας’ είναι η βασική στρατηγική που προωθεί η ΕΕ σαν μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επόμενη δεκαετία, και αποτελεί το πλαίσιο των στρατηγικών για το Περιβάλλον.

Η επιχειρηµατικότητα είναι το εργαλείο για τη µετάβαση στην Κυκλική Οικονοµία. Στο παρελθόν, η σύντοµη διάρκεια ζωής των προϊόντων αποτελούσε βασική προσέγγιση πολλών εταιριών, οι οποίες προωθούσαν την τακτική των συχνών αναβαθµίσεων και «απαραίτητων» τελευταίων τεχνολογιών. Με τις αρχές της ‘Κυκλικής Οικονομίας’ ο επιχειρηµατικός κόσµος θα πρέπει να εστιάσει στην παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, και τη δηµιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων που θα διαρκούν πολύ περισσότερο. Τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιαστούν µε γνώµονα την ανθεκτικότητα, την επαναχρησιµοποίηση, την επισκευή, την ανακατασκευή και την ανακύκλωση. Οι εξελίξεις στην περιβαλλοντική καινοτοµία δημιουργούν προυποθέσεις για νέα προϊόντα, διεργασίες, τεχνολογίες και οργανωτική δοµή. Από αυτή τη νέα προσέγγιση θα προκύψουν πολλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες.

ApotamieuwΗ νέα αυτή προσέγγιση µπορεί να επιφέρει καθαρή εξοικονόµηση έως και 604 δις € για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, που αντιστοιχεί στο το 8 % του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, µειώνοντας παράλληλα τις συνολικές ετήσιες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 2-4 %5. Συνολικά, η υλοποίηση πρόσθετων µέτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων κατά 30 % έως το 2030 µπορεί να ενισχύσει το ΑΕΠ κατά σχεδόν 1 %, δηµιουργώντας ταυτόχρονα πάνω από 2 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας. Η παγκόσμια αγορά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν το περιβάλλον, αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 1.000 δισ. ευρώ. Το 2025 εκτιμάται ότι αυτή η αγορά θα μπορούσε να διπλασιαστεί.

Για την προώθηση των στόχων αυτών θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα και στην Ελλάδα μέτρα που να περιλαμβάνουν νέες προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, δείκτες για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των πόρων, καινοτόμες πολιτικές για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των κύκλων ζωής των προϊόντων και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.

Θα πρέπει να ενισχυθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με οριζόντιες δράσεις για το περιβάλλον σε όλα τα προγράμματα που υποστηρίζουν επενδύσεις και να αναπτυχθεί η διασύνδεση επιχειρήσεων με Ερευνητικά Ιδρύματα.

Βασική προτεραιότητα είναι η διαχείριση των αποβλήτων, όπου απαιτούνται επενδύσεις άνω των 2 δις. Ευρώ την επόμενη τριετία με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο κοστολογημένων έργων. Ο τομέας αυτός δυστυχώς φαίνεται να κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς ,ενώ ακόμη και δρομολογημένα έργα σταμάτησαν ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Τα απόβλητα θα πρέπει να λογίζονται ως πόροι πρώτων υλών και ενέργειας και η ενεργειακή αξιοποίηση τους να αποτελεί μια από τις βασικές αξιολογούμενες παραμέτρους των σχεδιασμών.

Πολλές επενδύσεις στην χώρα μας δεν προχωρούν για περιβαλλοντικούς λόγους, επειδή δεν είναι ξεκάθαρο το χωροταξικό και πολοεοδομικό πλαίσιο. Άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να είναι συνεπώς οι ξεκάθαρες επιτρεπόμενες χρήσεις γής με στόχο της διευκόλυνση των επενδύσεων , αλλά και την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα πρέπει επιπλέον να ληφθούν περαιτέρω θεσμικές προβλέψεις για μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου που απαιτείται στις αδειοδοτήσεις νέων επενδύσεων και για τις απαιτούμενες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Για να χρηματοδοτηθούν τα απαιτούμενα έργα προυπόθεση είναι πέραν της εκμετάλλευσης των κοινοτικών πόρων (υπάρχουν ήδη μεγάλες καθυστερήσεις στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ) να ενεργοποιηθούν άμεσα ιδιωτικά κεφάλαια με προώθηση και ΣΔΙΤ και Συμβάσεων Παραχώρησης. 

miles-n-more


Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2017 08:51

Προσθήκη νέου σχολίου

Το apopseis δημοσιεύει όλα τα σχόλια, πλην των υβριστικών. Τα σχόλια εκφράζουν μόνο τον συγγραφέα τους και δεν υιοθετούμε τις θέσεις που εκφράζονται σε αυτά. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο apospeis @ apopseis.gr


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης

Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Σύμβουλος Προέδρου ΝΔ για το Περιβάλλον

Είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνείο Aachen Γερμανίας) με M.Sc. in Management Science από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορική διατριβή στο Ε.Μ.Π. σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας.

Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής «Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων στο ΕΜΠ και Kαθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ – ΟΠΑ) (1997 έως σήμερα). Είναι συντονιστής της «Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Διδάσκει μαθήματα σχετικά με τις Επενδύσεις, την Επιχειρηματικότητα (είναι ο αρμόδιος για την Σχολή) και την Περιβαλλοντική διαχείριση. Υπήρξε εντεταλμένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1997-2004) καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο Imperial College και συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Columbia-Earth Engineering Center.

Είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων –ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. (αποτελεί τον εθνικό φορέα του διεθνούς δικτύου του Πανεπιστημίου Columbia) καθώς και Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Είναι μέλος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας – Κ. Καραμανλής στον Τομέα Οικονομίας (και Ανάπτυξης).

Υπήρξε Σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού για θέματα Ολυμπιακών έργων και Mετα - Ολυμπιακής Αξιοποίησης (2004-2005), Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) από το 2002-2006, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) από το 2008 – 2013, Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΤΕΕ (μέλος από το 2005, πρόεδρος 2012-2015) και μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών και Ενεργειακών Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επίσης Μέλος Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ/2008-2009).

Υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ΑΡΒΙΣ Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος Α.Ε. (1993-2006).

Έχει μεγάλη μελετητική και ερευνητική εμπειρία (ως συντονιστής ή μέλος ομάδας έργου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) σε θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης επενδύσεων, επιχειρησιακής έρευνας και ανάλυσης περιβαλλοντικών επενδύσεων, ενώ είναι συγγραφέας σχετικών βιβλίων και μεγάλου αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Είναι Ιδρυτής και κύριος οργανωτής της μεγαλύτερης εθνικής εθελοντικής καμπάνιας (κινητοποιεί 45.000 εθελοντές) LETS DO IT GREECE όπου καθαρίζεται όλη ή χώρα μέσα σε μια μέρα με συμβολικό χαρακτήρα στα πλαίσια της διεθνούς καμπάνιας LETS DO IT WORLD.