Αικατερίνη Λένα

Η Αικατερίνη Λένα είναι Λογίστρια-Φοροτεχνικός