Γιώργος Στείρης

Ο Γιώργος Στείρης είναι αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ