Δημήτρης Κρανιάς

Ο Δημήτρης Κρανιάς είναι μέλος της Π​ολιτικής Ε​πιτροπής της ​Νέας Δημοκρατίας