Φορείς

Συνέντευξη Γενικής Διευθύντριας της Μ.Κ.Ο. Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

 

 

Για ποιο λόγο το ΚΜΟΠ έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα;

Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σε συνεργασία τόσο με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς όσο και με εθνικούς φορείς. Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί το ΚΜΟΠ, αναφέρονται σε πολλούς τομείς, όπως ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, νέοι και εκπαίδευση, ισότητα των δύο φύλλων, επιχειρηματικότητα, κοινωνική ενσωμάτωση και κοινωνική οικονομία. Το ΚΜΟΠ δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση που συμβαδίζει με τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Η πρόσφατη χρηματοοικονομική αναταραχή στην Ελλάδα προκαλεί δυσμενής εξελίξεις και στην αγορά εργασίας. Το ΚΜΟΠ, δεδομένης της δύσκολης αυτής συγκυρίας, επικεντρώνεται σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν στην ενημέρωση των πολιτών θέματα εργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτό το πλαίσιο υπάγεται το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LLLVG: Προώθηση στρατηγικών Διά Βίου Μάθησης σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες” που υλοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.

Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα «LLLVG: Προώθηση στρατηγικών Διά Βίου Μάθησης σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες» συντονίζεται από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), ενώ εταίρος είναι το ΚΕΚ EUROTraining. 

Το πρόγραμμα «LLLVG: Προώθηση στρατηγικών Διά Βίου Μάθησης σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες» στοχεύει στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και την καταγραφή των υπαρχουσών στρατηγικών Διά Βίου Μάθησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνδυάζοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες με τις υπάρχουσες στρατηγικές Δια Βίου Μάθησης θα αποτυπωθεί ο βαθμός ικανοποίησης των αναγκών από τις στρατηγικές. Ταυτόχρονα η ομάδα-στόχος θα ενημερωθεί για την ύπαρξη εκείνων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που θα βοηθήσουν στην απόκτηση ή/και στον επαναπροσδιορισμό των απαραίτητων κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων για τη διατήρηση ή/και ένταξη στον εργασιακό χώρο.

 

Και με τι είδους δράσεις θα επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι;

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν προγραμματιστεί, κατά τη 12μηνη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, σεμινάρια, συνέδρια, και λοιπές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των πολιτών σε τρείς διαφορετικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο). Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτής προέλευσης για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να επαναπροσδιορίσει τις επαγγελματικές του δεξιότητες και να ενημερωθεί για προγράμματα Διά Βίου Μάθησης.

Μπορείτε να μας περιγράψετε με λίγα λόγια τις εκδηλώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί;

Βεβαίως, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “LLL-VG: Προώθηση στρατηγικών Διά Βίου Μάθησης σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες” το ΚΜΟΠ σε συνεργασία με το ΚΕΚ EUROTraining οργάνωσαν 6 εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Ενημέρωση για στρατηγικές Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.  

Συγκεκριμένα, στα τρία (3) πρώτα σεμινάρια συμμετείχαν  εκπαιδευτές, δάσκαλοι και γενικά σε όσοι ασχολούνται με προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος των σεμιναρίων αυτών ήταν η συνεχής ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις στρατηγικές της Διά Βίου Μάθησης. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές ώστε να εμπλουτίσουν τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν.

Στα τρία (3) σεμινάρια που ακολούθησαν συμμετείχαν άνεργοι, σπουδαστές, ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική ή/και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κλπ. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν τόσο για προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που υλοποιούνται στην Ελλάδα, όσο και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενημέρωση τους όσον αφορά στη σύνδεση των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν μετανάστες και παλιννοστούντες οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα δικαιώματά τους, για τις συναλλαγές τους με την ελληνική δημόσια διοίκηση και για τα προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε μετανάστες, όπως το πρόγραμμα «Οδυσσέας».

Αναμένονται να πραγματοποιηθούν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις;

Φυσικά, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένονται να υλοποιηθούν άλλα έξι (6) σεμινάρια και δύο (2) συνέδρια. Στο τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν τρεις ημερήσιες ενημερωτικές εκδηλώσεις σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες πόλεις με στόχο την προώθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ενώ παράλληλα θα διανεμηθεί και έντυπο πληροφοριακό υλικό.

 

Από πού μπορεί κάποιος να πάρει παραπάνω πληροφορίες για τα πρόγραμμα και να δηλώσει συμμετοχή στις δραστηριότητές του;

Πολύ εύκολα, είτε μέσω του επίσημου site του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.llstrategies.org, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο european_projects@kmop.gr, είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 210 3637547.

Φυσικά, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί και στα κάτωθι Κέντρα Επαγγελματική Κατάρτισης όπου μπορεί να ενημερωθεί και για ποικίλα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:

  • Αθήνα: Βερανζέρου 1, τηλ: 210 33 06 086
  • Θεσσαλονίκη: Χ.Πίψου 7 τηλ: 2310 508410-11
  • Βόλος: Στρ. Καλλέργη τηλ: 27 24210 91390

 

Η κα Τορρένς είναι εκπαιδευτική ψυχολόγος με πολύχρονη εμπειρία ως Γενική Διευθύντρια της Μ.Κ.Ο. Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και επιστημονικά υπεύθυνη των μονάδων ψυχικής υγείας Αλκυονίς και Καλυψώ που λειτουργεί ο φορέας.

Προηγουμενο ΑρθροΕπομενο Αρθρο

Το ΚΜΟΠ είναι μη κυβερνητική oργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη στήριξη ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, την επιστημονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Το 1977 το ΚΜΟΠ αναγνωρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως συνεργαζόμενη οργάνωση και το 1978 από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως «ειδικώς φιλανθρωπικό». Το 1995 πιστοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως φορέας υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» ενώ το 1998 πιστοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ως φορέας παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Τέλος το 2006 πιστοποιείται ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σε συνεργασία  με  εθνικούς, ευρωπαϊκούς  και διεθνείς φορείς.  Στα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει,  συγκαταλέγονται: ο σχεδιασμός και η λειτουργία των πρώτων Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) σε διάφορες περιοχές της Αττικής (1979 – 1983) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος υποδοχής και στήριξης προσφύγων στο Αιγάλεω και στο Άνω Καλαμάκι Αττικής με τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών (1978 – 1992).  Την περίοδο 1989-92 συνεργάζεται ως βασικός εταίρος, στο 3ο Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας που εφαρμόστηκε στο Πέραμα Αττικής. Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 υλοποιεί μεγάλο αριθμό προγραμμάτων καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού και παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ). Το 2000 ως συντονιστής εταίρος οργανώσεων από 12 κράτη μέλη της Ε.Ε. πραγματοποιεί έρευνα για τον προσδιορισμό καλών πρακτικών με σκοπό την συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Tο 2004 ιδρύει στην Κορινθία (Ξυλόκαστρο) και την Αττική (Καπανδρίτι, Πολυδένδρι) τρία οικοτροφεία για 45 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και ψυχικές ασθένειες καθώς και ένα κέντρο ημέρας στην Αθήνα. Την ίδια χρονιά, ως συντονιστής φορέας ενός μεγάλου αριθμού εταίρων, αναλαμβάνει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης «Ίσες Δυνατότητες – Ίσες Ευκαιρίες» στα πλαίσια του Έργου  «Επιχορήγηση για την Παροχή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών» για 2.309 γυναίκες που διαμένουν στην περιφέρεια Αττικής.  Το 2006 δημιουργεί το «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας» ως γραφείο προώθησης στην απασχόληση με σκοπό τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την υποστήριξη ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Την ίδια χρονιά αναλαμβάνει ως συντονιστής φορέας την υλοποίηση οκτώ Σχεδίων Δράσης παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε 5.500 άνεργους, μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στα πλαίσια του Έργου «Επιχορήγηση για την Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».

Οι πληθυσμιακές ομάδες με τις οποίες ασχολείται, κυρίως, το ΚΜΟΠ είναι οι ακόλουθες:

  • Τα άτομα που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές
  • Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακά, κοινωνικά και επαγγελ¬ματικά.
  • Τα παιδιά σχολικής ηλικίας που έχουν δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό τους περιβάλλον.
  • Οι μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Οι μακροχρόνια άνεργοι και εκείνοι που έχουν χαμηλά επαγγελματικά προσόντα.
  • Οι μετανάστες, οι παλιννοστούντες και οι πρόσφυγες.


Παράλληλα το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει έναν σημαντικό αριθμό έργων εκτός Ελλάδος. Με τη συνεργασία άλλων Μ.Κ.Ο. και ενός μεγάλου δικτύου εξειδικευμένων συμβούλων υλοποιεί προγράμματα σε τρίτες χώρες με σκοπό την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού στην υλοποίηση στην Κύπρο και την Τουρκία μιας εκστρατείας εναντίον της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών σε τουριστικούς προορισμούς (2002-03) και η δημιουργία τριών κέντρων προώθησης στην απασχόληση στην Αίγυπτο (2007-08).

Το ΚΜΟΠ διαθέτει μόνιμες δομές στην Αθήνα, στην Κηφισιά, στον Πειραιά, στο Πέραμα, στη Θεσσαλονίκη, στο Καπανδρίτι, στο Ξυλόκαστρο, στη Ξανθη, στη Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη.

Συνέντευξη Γενικής Διευθύντριας της Μ.Κ.Ο. Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Κα Τορρένς, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το ΚΜΟΠ;

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού είναι μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη στήριξη ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι άνεργοι και οι μετανάστες, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, την επιστημονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο