Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο πολιτικός λόγος του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

dimarxeio-myrinas-spyros-salamouras

γράφει ο Αθανάσιος Γκακίδης.

Σκοπός µας δεν είναι άλλος από τη συνεκτική ανάδειξη και την αποτελεσματική προώθηση της πολιτικής µας αλήθειας. Οι πολίτες δικαιούνται και απαιτούν µε τον πλέον διαυγή και συνεπή τρόπο, απαντήσεις που θα μετουσιώνουν τη «Συμφωνία Αλήθειας» σε µια αξιόπιστη και δυνατή σχέση εμπιστοσύνης.

Στόχος µας είναι να δημιουργήσουμε άμεσα ένα πλαίσιο λειτουργίας πιο ευέλικτο και λιγότερο γραφειοκρατικό µε συγχώνευση και κατάργηση διοικητικών οργάνων και απλοποίηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μακροπρόθεσμος µας στόχος είναι η ουσιαστική αποκέντρωση των Ο.Τ.Α. κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπου η Αυτοδιοίκηση διαθέτει επαρκή διοικητική, οργανωτική και αναπτυξιακή δομή µε οικονομική αυτοτέλεια, ενώ το κεντρικό Κράτος ασκεί τον στρατηγικό, επιτελικό ρόλο.

Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι κομβικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ειδικότερα, οι περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο ζήτημα της λεγόμενης «έξυπνης εξειδίκευσης» που στοχεύει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Για αυτόν τον λόγο:

 • Ενισχύουμε τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α.:
  α. Παραχωρείται σταδιακά η διαχείριση των κέντρων υγείας και των πρώην πολυϊατρείων του Ι.Κ.Α..
  β. Μεταφέρεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

 • Κάνουμε πράξη την οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.:  
  α. Ορισμένοι φόροι θα παρακρατούνται και θα δεσμεύονται υπέρ των Δήμων ή των Περιφερειών, προκειμένου να επιτελούν καλύτερα το έργο τους. Παράλληλα, µε αυτόν τον τρόπο περιφέρειες και δημοτικές αρχές θα είναι ευθέως υπόλογες στους πολίτες για το έργο που επιτελούν.
  β. Μεταφέρουμε την αρμοδιότητα για τον ΕΝΦΙΑ από το κεντρικό κράτος στους δήμους. Είναι µια µμεγάλη θεσμική τομή που αλλάζει την αρχιτεκτονική του κράτους στην Ελλάδα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
  γ. Θα συζητήσουμε κάποια στιγμή για τη δυνατότητα η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μπορεί να επιβάλλει η ίδια φόρους και να εισπράττει τα έσοδα από αυτούς τους φόρους.

 • Κεντρικός µας στόχος είναι ο πολίτης να εξυπηρετείται στη γειτονιά του µε την αύξηση των δραστηριοτήτων και των συναλλαγών που μπορούν να διεκπεραιωθούν σε Κ.Ε.Π.
 • Προωθούμε τη χρήση των ΣΔΙΤ για έργα και υπηρεσίες που ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσφέρει σε χαμηλότερο κόστος και µε µμεγαλύτερο όφελος για τους πολίτες, όπως για παράδειγμα τη διαχείριση των απορριμμάτων, του οδοφωτισμού, της ακίνητης περιούσιας και των δημοτικών εγκαταστάσεων.
 • Προωθούμε άμεσα την πρακτική του clustering, δηλαδή των διαδημοτικών συνεργειών για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την εξοικονόμηση πόρων.

 

Ενισχύουμε την ευελιξία και τη διαφάνεια στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, ώστε οι Ο.Τ.Α. να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών:

 • Υιοθετούμε την αρχή «απόφαση από ένα και µόνο όργανο» ώστε να απλοποιήσουμε τις διοικητικές διαδικασίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το 60%. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σήμερα για να τοποθετηθεί µια απλή οδική πινακίδα απαιτείται η σύγκλιση τριών οργάνων (τοπικό συμβούλιο, επιτροπή ποιότητας ζωής και δημοτικό συμβούλιο). Προχωρούμε στην κατάργηση διοικητικών οργάνων των οποίων η λειτουργία αποδείχθηκε περιττή (πχ τοπικά συμβούλια στα μεγάλα αστικά κέντρα).
 • Προωθούμε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στους Ο.Τ.Α.. Για την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών σχετικά µε τη δράση των Ο.Τ.Α., καθιερώνουμε δείκτες αποτελεσματικότητας και εστιάζουμε στη δημοσιότητα συγκεκριμένων πράξεων από τη διαύγεια, µε τρόπο που να παρέχει γρήγορα και αποτελεσματικά τις απαραίτητες πληροφορίες για τους πολίτες, έτσι ώστε να κρίνουν την αποτελεσματικότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών.
 • Η κεντρική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί τον εποπτικό της ρόλο στην διοικητική και οικονομική λειτουργία των Ο.Τ.Α.. Ο έλεγχος όμως θα γίνεται από ένα και µόνο φορέα αντί του σημερινού δαιδαλώδους συστήματος που στην πράξη προσθέτει γραφειοκρατία (για παράδειγμα, θέματα που ελέγχονται από το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχονται και από άλλους μηχανισμούς, οδηγώντας σε μεγάλες καθυστερήσεις) χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στον περιορισμό των φαινομένων κακοδιαχείρισης.
 • Το σύστημα της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές, δημιουργεί συνθήκες χάους στους Ο.Τ.Α.. Μέσα στις πρώτες προτεραιότητες µας θα είναι και η επαναφορά του προηγούμενου εκλογικού συστήματος, το οποίο διασφαλίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Αυτοδιοίκησης.

 

Επίσης, ως Νέα Δημοκρατία σχεδιάζουμε:

 • Να διευκολύνουμε τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας από τους Δήμους.
 • Διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού των Ο.Τ.Α., αλλά και παρεχόμενων υπηρεσιών από τους πολίτες, εισάγοντας καινοτόμα εργαλεία.
 • Να διευκολύνουμε την εκπόνηση νέων οργανογραμμάτων εσωτερικών υπηρεσιών των δήμων µε περιγραφή διαδικασιών, αλλά και θέσεων εργασίας.
 • Την εφαρμογή ενός συστήματος κινητικότητας για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. µε αντικειμενικά κριτήρια, µε στόχο την βέλτιστη κατανομή των εργαζομένων.
 • Να εκπονήσουμε και νέο υπαλληλικό κώδικα εργαζομένων στους ΟΤΑ, προκειμένου να εμφυσήσουμε το νέο πνεύμα και να ρυθμίσουμε όλες εκείνες τις αλλαγές, που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων µας.

 

Πηγές:

 • Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (01/12/16): http://bit.ly/2kvNqeE
 • Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στο 5ο Προσυνέδριο στη Λάρισα (18/11/17): http://bit.ly/2DqzpnX
 • Συμπεράσματα 5ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας «Για τους Αγρότες και την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια» στη Λάρισα (20/11/17): http://bit.ly/2laojwI
 • Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη στη Βουλή στη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (12/07/18): https://bit.ly/2JqsC01
 • Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 83η Δ.Ε.Θ. (15/09/18): https://bit.ly/2xhzmKk

 

 

Προηγουμενο ΑρθροΕπομενο Αρθρο

Ο Αθανασίος Γκακίδης είναι Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην αντιδημάρχος οικονομικών Ορεστιάδας.

Ο πολιτικός λόγος του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

γράφει ο Αθανάσιος Γκακίδης. Σκοπός µας δεν είναι άλλος από τη συνεκτική ανάδειξη και την αποτελεσματική προώθηση της πολιτικής µας

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο