Φορείς

Η δράση του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.) αποτελεί τον μοναδικό φορέα που θεσμοθέτησε την Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EURO.PA.S.) στα πλαίσια της οποίας προσομοιώνεται και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, εντάσσεται η Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μοναδική που πραγματοποιείται σε τέτοιο επιστημονικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, στον ελληνικό χώρο με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και απήχηση. Η Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliament Simulation – EURO.PA.S ) διοργανώνεται φέτος για 4η επιτυχή συνεχόμενη χρονιά στις 26-29 Απριλίου 2013 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά, ενώ η εμβέλεια της απήχησης της προσομοίωσης αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλη. Ενδεικτικά να αναφερθεί πως η περυσινή διοργάνωση άγγιξε τους 300 συμμετέχοντες από όλα τα ελληνικά και πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ χαίρει της έμπρακτης υποστήριξης των Γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, καθώς επίσης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τα 4 χρόνια της διοργάνωσης.

Παράλληλα, διοργανώνει και την Προσομοίωση Υπουργικού Συμβουλίου σε Θέματα Ασφάλειας και Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (CONSI.S.) με όλες τις στρατιωτικές σχολές στην Ελλάδα διακλαδικά. Το Ινστιτούτο είναι ο πρώτος φορέας ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε Στρατιωτικές Ακαδημίες, μια εξαιρετικά καινοτόμα δράση όπως αυτή πρωτοφανούς αντικειμένου και μεγάλης εκτίμησης από τις συνεργαζόμενες σχολές. Η Προσομοίωση CONSIS προσφέρει στους Στρατιωτικούς Δοκίμους την δυνατότητα να βιώσουν εξ ένδον τις διαδικασίες λειτουργίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσοντας παράλληλα διαπραγματευτικές ικανότητες, στην προσπάθειά τους, μέσω της διαπραγμάτευσης με τους ομολόγους τους, να πείσουν για τα λεγόμενά τους και τις θέσεις τους. Παράλληλα, τους δίνεται η ευκαιρία να χειριστούν διπλωματικά καταστάσεις κρίσεως και κλιμακούμενης έντασης, τις οποίες μπορούν με σωστούς χειρισμούς να εκτονώσουν και να εξομαλύνουν.

Ακόμη, το Ινστιτούτο ξεκινάει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και ενδιαφέρον project, την Προσομοίωση Ιδιωτικών Εταιρειών (INTE.CO.S.), όπου πλέον μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εργάζονται επί ενός συγκεκριμένου case study προκειμένου να καταρτίσουν στρατηγικό σχέδιο – business plan στα πλαίσια της κεντρικής διοίκησης μιας επιχείρησης. Το INTE.CO.S. αποτελεί  τη μοναδική προσπάθεια στην Ελλάδα προσομοίωσης σε σχέση με τη διοίκηση ιδιωτικών εταιρειών σε ακαδημαϊκό και φοιτητικό επίπεδο, ενώ ο στόχος της δημιουργίας του είναι η κατάρτιση των ανθρώπων και κυρίως της νεολαίας σε θέματα διοίκησης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία συνέδρια και ημερίδες, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει και το Ερευνητικό του Πρόγραμμα, στα πλαίσια του οποίου φοιτητές εργάζονται προκειμένου να καταρτίσουν και να στοιχειοθετήσουν μια εμπεριστατωμένη έρευνα στις εκάστοτε θεματολογίες που έχουν τεθεί. Επίσης, στα πλαίσια των δράσεων του Ινστιτούτου εντάσσεται και η Αρθρογραφία φοιτητών αλλά και ακαδημαϊκών, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας, ενώ μελλοντική στόχευση του Ινστιτούτου αποτελεί και η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας virtual conferences, μέσω της οποίας φοιτητές περιφερειακών ιδρυμάτων θα έχουν πλέον την δυνατότητα να παρακολουθούν εξ’ αποστάσεως τα συνέδρια που διοργανώνουμε.

Η έμφαση που δίνεται στην φοιτητική ικανότητα και συμμετοχή, το κατατάσσει στους ελάχιστους οργανισμούς που έχουν επιτύχει την άμεση αλληλεπίδραση με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη στιγμή που βασική στόχευση του Ινστιτούτου αποτελεί να καταστεί αυτό ένα νέο πνευματικό κέντρο το οποίο να συγκεντρώνει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και να δίνει το αναγκαίο βήμα έκφρασης στον Ευρωπαίο φοιτητή και εξέλιξης της επιστημονικότητας αυτού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο irtea.greece@gmail.com, ενώ παράλληλα μπορείτε να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα του φορέα www.irtea.gr

Προηγουμενο ΑρθροΕπομενο Αρθρο

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων δημιουργήθηκε από μια ομάδα επιστημόνων με σκοπό να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και την Ευρώπη ανάμεσα στη θεωρητική εκπαίδευση, την πρακτική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Για την επίτευξη της αποστολής του το Ινστιτούτο θα προωθήσει τους εξής σκοπούς:

  • Πρωταρχικός σκοπός του Ινστιτούτου είναι να γίνει κτήμα της Ελληνικής Νεολαίας εν γένει, ο τρόπος λειτουργίας των Οργάνων και των Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Το Ινστιτούτο θα ενημερώνει τους πολίτες της Ένωσης για τις διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της με τρίτες χώρες.
  • Το Ινστιτούτο έχει ως αποστολή την παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσεως και πολιτικής για το Περιβάλλον και την Βιωσιμότητα, με σκοπό την πραγμάτωση της Βιώσιμης Κοινωνίας.
  • Η υλοποίηση κάθε είδους δραστηριότητας, η οποία συμβάλλει στην εξοικείωση των πολιτών των Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους διαφορετικούς Πολιτισμούς, Παραδόσεις
  • Το Ινστιτούτο έχει σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού, κοινωνικού και επιχειρηματικού κόσμου της Ευρώπης.

Το πιο σημαντικό για το Ινστιτούτο είναι να παράγει έργο αντάξιο των απαιτήσεων της εποχής και των νέων. Το Ινστιτούτο θα εκπαιδεύσει τους νέους, ώστε να διευρύνουν την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα και να περάσουν από την θεωρεία στην πρακτική άσκηση. Το Ινστιτούτο και οι υπηρεσίες που παρέχει απευθύνονται στη νέα γενιά. Ο κλάδος της πρακτικής εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο είναι στάσιμος και καθόλου διευρυμένος.

Τα πλεονεκτήματα του Ινστιτούτου είναι η αμεσότητα με τη πανευρωπαϊκή φοιτητική κοινότητα, η έντονη εκπαιδευτική δράση με έρευνες, συνέδρια και προσομοιώσεις, αλλά και η στενή επαφή με την αγορά εργασίας και τα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Η δράση του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.) δημιουργήθηκε από μια ομάδα νέων ελλήνων επιστημόνων με σκοπό την βελτίωση αλλά και την εξέλιξη της ακαδημαϊκής γνώσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της ενημέρωσης και της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, πραγματοποιώντας παράλληλα διάφορες δράσεις, ευρέως γνωστές και αναγνωρισμένες στον Πανεπιστημιακό χώρο.

Το Ινστιτούτο έχει ως πρωταρχικό του στόχο να καλύψει το κενό που υπάρχει στην πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών, στοχεύοντας στην σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης αυτών με την αγορά εργασίας. Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους πιο έμπειρους φορείς σε θέματα ερευνών, στατιστικών μελετών, συνεδρίων και προσομοιώσεων, ενώ το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι εξαιρετικά ευρύ, καλύπτοντας πλήρως το φάσμα της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας με σταθερή και συνεχή παρουσία σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια  και πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Ινστιτούτου είναι η αμεσότητα που παρέχει κάθε χρόνο σε εκατοντάδες φοιτητές Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο να παίρνουν μέρος σε επιστημονικές έρευνες, δημιουργώντας ένα καινούριο ερευνητικό πλαίσιο για νέους επιστήμονες, καθώς επίσης δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς να βιώνουν την εμπειρία της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων, μέσω των συνεδρίων και των προσομοιώσεων που διοργανώνει.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο