Φορείς

EURO.PA.S.: μία σημαντική πρωτοβουλία του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.

 

Η εν λόγω προσομοίωση πραγματοποιείται σε φοιτητικό επίπεδο κατά κύριο λόγο, με συμμετέχοντες και μεταπτυχιακού επιπέδου,  ο ρόλος των οποίων αφορά στην προσομοίωση της θέσης ενός Ευρωβουλευτή για τις ημέρες που διαρκεί το συνέδριο. Ρόλος ο οποίος τους επιτρέπει να εκπροσωπούν ένα πολιτικό κόμμα και ένα κράτος μέλος έκαστος κατά απόλυτη αναλογία με την επίσημη κατανομή των θέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαπραγματευόμενοι σε ένα θέμα της Agenda που έχει τεθεί από την εκάστοτε Επιτροπή. Στόχος των συμμετεχόντων κάθε επιτροπής είναι να καταλήξουν σε κάποιο κείμενο απόφασης, μέσα από μια έντονη διαδικασία διαπραγμάτευσης και έντονων αντιπαραθέσεων. Μέσα από την διαδικασία της Προσομοίωσης του Οργάνου, οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να διαπραγματεύονται σε ένα περιβάλλον αντικρουόμενων συμφερόντων, ενώ παράλληλα έρχονται σε επαφή με τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και μαθαίνουν εκ των έσω τον τρόπο λειτουργίας αυτών και τον τρόπο λήψης αποφάσεων.

Φέτος, για πρώτη φορά θα προσομοιωθεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα πλαίσια του EURO.PA.S, όπου οι φοιτητές θα έχουν πλέον την δυνατότητα να βρεθούν στο επίκεντρο των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλέον ισχυρό Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο λήψης διακυβερνητικών αποφάσεων και χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής και κατεύθυνσης.

Το EURO.PA.S. πραγματοποιείται σε δύο από τις 23 επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Αγγλική κατά κύριο λόγο, ενώ μια από τις Επιτροπές προσομοιώνεται εξ’ ολοκλήρου στα Γαλλικά, παρέχοντας παράλληλα διερμηνεία και μετάφραση των νομικών κειμένων στους συμμετέχοντες του συνεδρίου.

Οι προσομοιούμενες Επιτροπές είναι 7 στο σύνολό τους, οι Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), Άμυνας και Ασφάλειας (SEDE), Οικονομικών (ECON), Διεθνούς Εμπορίου (INTA), Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI) και Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν τη θέση ενός Ευρωβουλευτή, Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως, εκπροσωπώντας ένα κράτος μέλος και συμμετέχοντας ενεργά στην χάραξη πολιτικής της ΕΕ, Δημοσιογράφου, καλύπτοντας τα γεγονότα και τις συνεδριάσεις , καταρτώντας στο τέλος κάθε ημέρας συνεδριάσεων άρθρο για την επίσημη εφημερίδα του συνεδρίου. Μεταφραστή των επισήμων κειμένων του συνεδρίου από την Αγγλική στη Γαλλική γλώσσα για την Γαλλική επιτροπή ή και την μετάφραση της εφημερίδας, Διερμηνέα για κάθε συμμετέχοντα ή και επίσημο καλεσμένο, αλλά και Προσωπικού συμβάλλοντας εξαιρετικά στις διαδικασίες προετοιμασίας και πραγματοποίησης του συνεδρίου.

Όπως και σε κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα, έτσι και το EURO.PA.S. στόχο έχει να αναδείξει τους καλύτερους συμμετέχοντες, σε επίπεδο επιστημονικών γνώσεων και γνώσεων επί των ευρωπαϊκών οργάνων και ζητημάτων, καθώς επίσης και εξαιρετικών ικανοτήτων διαπραγμάτευσης. Η περίοδος δηλώσεων συμμετοχών είναι ανοικτή και θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2013.

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, δημιουργήθηκε από μια ομάδα νέων επιστημόνων και αποτελεί έναν καινοτόμο ερευνητικό φορέα που έχει ως πρωταρχικό του στόχο να καλύψει το κενό που υπάρχει μεταξύ της πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών και των συνθηκών της αγοράς εργασίας. Το Ινστιτούτο αποτελεί έναν από τους πιο έμπειρους φορείς σε θέματα ερευνών, στατιστικών μελετών, συνεδρίων και προσομοιώσεων, ενώ το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι εξαιρετικά ευρύ, καλύπτοντας πλήρως το φάσμα της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας με σταθερή και συνεχή παρουσία σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.) αποτελεί τον μοναδικό φορέα που θεσμοθέτησε την Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EURO.PA.S.) στα πλαίσια της οποίας προσομοιώνεται και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αλλά και την Προσομοίωση Υπουργικού Συμβουλίου σε Θέματα Ασφάλειας (CONSI.S.) σε όλες τις Στρατιωτικές Ακαδημίες στην Ελλάδα διακλαδικά, γεγονός καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα. Ακόμη, ξεκινάει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και ενδιαφέρον project, την Προσομοίωση Ιδιωτικών Εταιρειών (INTE.CO.S.), όπου πλέον μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εργάζονται επί ενός συγκεκριμένου case study προκειμένου να καταρτίσουν στρατηγικό σχέδιο – business plan στα πλαίσια της κεντρικής διοίκησης μιας επιχείρησης. Διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία συνέδρια και ημερίδες, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει και το Ερευνητικό του Πρόγραμμα, στα πλαίσια του οποίου φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, αλλά και υποψήφιοι διδάκτορες εργάζονται προκειμένου να καταρτίσουν και να στοιχειοθετήσουν μια εμπεριστατωμένη έρευνα στις εκάστοτε θεματολογίες που έχουν τεθεί. Επίσης, στα πλαίσια των δράσεων του Ινστιτούτου εντάσσεται και η Αρθρογραφία φοιτητών αλλά και ακαδημαϊκών, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας, ενώ μελλοντική στόχευση του Ινστιτούτου αποτελεί και η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας Virtual Conferences, μέσω της οποίας φοιτητές περιφερειακών ιδρυμάτων θα έχουν πλέον την δυνατότητα να παρακολουθούν εξ’ αποστάσεως τα συνέδρια που διοργανώνουμε.

Η έμφαση που δίνεται στην φοιτητική ικανότητα και συμμετοχή, το κατατάσσει στους ελάχιστους οργανισμούς που έχουν επιτύχει την άμεση αλληλεπίδραση με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη στιγμή που βασική στόχευση του Ινστιτούτου αποτελεί να καταστεί αυτό ένα νέο πνευματικό κέντρο το οποίο να συγκεντρώνει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και να δίνει το αναγκαίο βήμα έκφρασης στον Ευρωπαίο φοιτητή και εξέλιξης της επιστημονικότητας αυτού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές της Προσομοίωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EURO.PA.S.) στο europas.irtea@gmail.com και το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο irtea.greece@gmail.com, ενώ παράλληλα μπορείτε να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα www.irtea.gr

Προηγουμενο ΑρθροΕπομενο Αρθρο

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων δημιουργήθηκε από μια ομάδα επιστημόνων με σκοπό να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και την Ευρώπη ανάμεσα στη θεωρητική εκπαίδευση, την πρακτική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Για την επίτευξη της αποστολής του το Ινστιτούτο θα προωθήσει τους εξής σκοπούς:

  • Πρωταρχικός σκοπός του Ινστιτούτου είναι να γίνει κτήμα της Ελληνικής Νεολαίας εν γένει, ο τρόπος λειτουργίας των Οργάνων και των Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Το Ινστιτούτο θα ενημερώνει τους πολίτες της Ένωσης για τις διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της με τρίτες χώρες.
  • Το Ινστιτούτο έχει ως αποστολή την παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσεως και πολιτικής για το Περιβάλλον και την Βιωσιμότητα, με σκοπό την πραγμάτωση της Βιώσιμης Κοινωνίας.
  • Η υλοποίηση κάθε είδους δραστηριότητας, η οποία συμβάλλει στην εξοικείωση των πολιτών των Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους διαφορετικούς Πολιτισμούς, Παραδόσεις
  • Το Ινστιτούτο έχει σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού, κοινωνικού και επιχειρηματικού κόσμου της Ευρώπης.

Το πιο σημαντικό για το Ινστιτούτο είναι να παράγει έργο αντάξιο των απαιτήσεων της εποχής και των νέων. Το Ινστιτούτο θα εκπαιδεύσει τους νέους, ώστε να διευρύνουν την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα και να περάσουν από την θεωρεία στην πρακτική άσκηση. Το Ινστιτούτο και οι υπηρεσίες που παρέχει απευθύνονται στη νέα γενιά. Ο κλάδος της πρακτικής εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο είναι στάσιμος και καθόλου διευρυμένος.

Τα πλεονεκτήματα του Ινστιτούτου είναι η αμεσότητα με τη πανευρωπαϊκή φοιτητική κοινότητα, η έντονη εκπαιδευτική δράση με έρευνες, συνέδρια και προσομοιώσεις, αλλά και η στενή επαφή με την αγορά εργασίας και τα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

EURO.PA.S.: μία σημαντική πρωτοβουλία του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.

Η Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliament Simulation – EURO.PA.S) διοργανώνεται φέτος για 4η επιτυχή συνεχόμενη χρονιά, στις 26 - 29 Απριλίου, 2013, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά από το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (www.irtea.gr). Το EURO.PA.S. αποτελεί την πρώτη προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και την μοναδική που πραγματοποιείται σε τέτοιο επιστημονικό και ακαδημαϊκό επίπεδο στον ελληνικό χώρο με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στην φοιτητική κοινότητα. Ενδεικτικά να αναφερθεί πως η περυσινή διοργάνωση άγγιξε τους 300 συμμετέχοντες από όλα τα Ελληνικά και πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ενώ χαίρει της έμπρακτης υποστήριξης των Γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, καθώς επίσης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και τα 4 χρόνια της διοργάνωσης.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο