Νίκος Κανελλάκης

Πολιτικός Μηχανικός, MSc. Δημοτικός Σύμβουλος Φιλοθέης-Ψυχικού.

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Βιομηχανική διοίκηση και Τεχνολογία με κατεύθυνση στο Project Management and Product development. Έχει εργαστεί ως Μηχανικός σε μεγάλες τεχνικές εταιρίες, ως τεχνικός Σύμβουλος και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Σήμερα διατηρεί τεχνικό γραφείο.

Δημοτικός Σύμβουλος Φιλοθέης-Ψυχικού (κατά το παρελθόν Δημ. Συμβ. και Αντιδήμαρχος Νέου Ψυχικού). Επί σειρά ετών Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.