Γιώργος Τούσσας - Ευρωβουλευτής, ΚΚΕ

Βιογραφικό σημείωμα:

Πτυχίο Α' Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού (1992). Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού.

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (1997).

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).