Γιώργος Μπαρκούρης

Ο Γιώργος Μπαρκούρης είναι 62 ετών άνεργος και άστεγος. Κείμενα μπορείτε να διαβάσετε στο blog του: http://skies-homeless.blogspot.gr/