Ο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»: Οι κίνδυνοι για την εκτός σχεδίου δόμηση- Κλιματική αλλαγή και κλιματική δικαιοσύνη

γράφει η Αλεξάνδρα Πέτσα,  Διαχειριστής Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρία ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΠΕΤΣΑ.   Η έννοια της κλιματικής δικαιοσύνης αναγνωρίζει την ανάγκη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»: Οι κίνδυνοι για την εκτός σχεδίου δόμηση- Κλιματική αλλαγή και κλιματική δικαιοσύνη.