130x180 books

130x180 monopati

130x107mathisi

130x300 unicef

 
130x180 amnesty

130x130 warchild


130x130 reporters

130x180 doctors sans


130x180 warchild

130x180 apopseis


130x130 cancer

130x180 twitter

130x300 books

 

 

Διαφήμιση
Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2017 08:34

Επιδότηση έως 200.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για νέες τουριστικές επενδύσεις

  Παντελής Μουτσάτσος

γράφει ο Παντελής Μουτσάτσος.


Τον Δεκέμβριο ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Η επιδότηση θα είναι έως 200.000 ευρώ για νέες τουριστικές επενδύσεις.


Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός Δράσης:

120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

 

Ποιες κατηγορίες εντάσσονται:

ApotamieuwΔικαιούχοι της Δράσης:
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α:

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. 

Κατηγορία Δικαιούχων Β:

Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ύψος επιδότησης:

25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. 
Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου
 • να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
 • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 

Επιδοτούμενες δαπάνες:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

 

 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

miles-n-more

Επισήμανση:
Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

 

Ηλεκτρονική υποβολή:
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).


 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜΒ.

 

 

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: από 18/12/2017 έως 28/03/2018

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε.

 

Παντελής Μουτσάτσος

Σύμβουλος Οργάνωσης και Επενδύσεων

e: moutsatsosp@gmail.com   m: 6977427927 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2017 09:06

Προσθήκη νέου σχολίου

Το apopseis δημοσιεύει όλα τα σχόλια, πλην των υβριστικών. Τα σχόλια εκφράζουν μόνο τον συγγραφέα τους και δεν υιοθετούμε τις θέσεις που εκφράζονται σε αυτά. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο apospeis @ apopseis.gr


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Παντελής Μουτσάτσος

Παντελής Μουτσάτσος

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ

Οργάνωση και Υποστήριξη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

        

Πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπανεπιστημιακή ειδίκευση στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ειδικεύθηκε στην οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών σε οικονομικά, λογιστικά, τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα.

Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Αραβικά.

 

Είναι Πιστοποιημένος Εισηγητής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ΛΑΕΚ και Ε.Ε.Τ. Δίδαξε πληροφορική, οργάνωση και τραπεζικά σε στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών.

 

Έχει εργασιακή και επιχειρηματική δραστηριότητα 40 ετών, σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής, οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών, επενδύσεων, επιδοτήσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεργάστηκε με τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, οργάνωσης και διαχείρισης.

 

Είναι ενεργό μέλος επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.