130x180 books

130x180 monopati

130x107mathisi

130x300 unicef

 
130x180 amnesty

130x130 warchild


130x130 reporters

130x180 doctors sans


130x180 warchild

130x180 apopseis


130x130 cancer

130x180 twitter

130x300 books

 

 

Διαφήμιση
Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2016 07:06

ΕΣΠΑ: Δράσεις 4,67 δισ. ευρώ για την περίοδο 2016-2017

  Παντελής Μουτσάτσος

γράφει ο Παντελής Μουτσάτσος.


Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)”, ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020, αναφέρονται τα εξής σχετικά με την μέχρι σήμερα ενεργοποίηση του προγράμματος και τις σημαντικές δράσεις που αναμένονται να δημοσιευθούν στο προσεχές διάστημα:

 

 

Γεωγραφικά καλύπτεται το σύνολο της χώρας με προϋπολογισμό 4,67 δισ. € για την περίοδο 2016-2017.

 

 

Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 είναι η δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με εστίαση σε παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και δυνατότητα δημιουργίας βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης.

 

Οι δράσεις που θα ενεργοποιηθούν τους τελευταίους μήνες του 2016 και το 2017 αφορούν στα εξής:

 1. 1.Ενεργοποίηση του Β' κύκλου 3 δράσεων επιχειρηματικότητας δηλαδή:2.Ενίσχυση της ίδρυσης νέων Τουριστικών Μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων
  1. i.Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προϋπολογισμού 50 εκατ. €
  2. ii.Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (start up) προϋπολογισμού 48 εκατ. €
  3. iii.και Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές προϋπολογισμού 70 εκατ. €
 2. 3.Αναβάθμιση εταιριών franchising
 3. 4.Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς: εξοικονόμησης ενέργειας των logistics και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 4. 5.Εξοικονόμηση κατ' Οίκον για την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων
 5. 6.∆ικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters)
 6. 7.Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους με περισσότερους από 50 εργαζόμενους
 7. 8.Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία
 8. 9.Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιομηχανίας
 9. 10.Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα

 

Επίσης δημιουργήθηκε το Μητρώο ∆ομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Start-ups).


Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 45.000 ανέργους


Τέλος Σεπτεμβρίου ο ΟΑΕΔ θα προκηρύξει το αναμορφωμένο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους ηλικίας 30 – 49 ετών όπου και θα προσφέρει επιχορήγηση.

Οι επιχειρήσεις θα αναζητήσουν ηλεκτρονικά στο μητρώο του ΟΑΕΔ και θα δώσουν μέχρι 10 επιλογές ανέργων.

 

Εντός του Οκτωβρίου θα επαναπροκυρηχθεί ένα από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που παρ’ ότι έχει ανοίξει από τον Μάρτιο του 2016, έχει πολύ μικρή συμμετοχή. Πρόκειται για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών, στο οποίο τουλάχιστον οι 12.000 θέσεις παραμένουν κενές.

 

Σύμφωνα με τη διοικήτρια του Οργανισμού:

 • για ένα μέρος του προγράμματος θα επιδιωχθεί η συμμετοχή μεγάλων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • ενώ για το υπόλοιπο, θα αλλάξουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, προκειμένου να αρθούν τα όποια αντικίνητρα υπό τις σημερινές δύσκολες συνθήκες.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν θα πρέπει 3 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής (αντί για 6 στο αρχικό πρόγραμμα) να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους μέσα από καταγγελία σύμβασης, ενώ μετά τους 12 μήνες (όχι 24) της επιδότησης θα έχουν υποχρέωση διατήρησης του ωφελούμενου, για μόνο 3 μήνες.

Αντίστοιχες αλλαγές έγιναν και στο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας που έχει καταστεί ανενεργό αφού από το 2011 έως σήμερα έχει πολύ λίγες συμμετοχές. Τροποποιημένο, κατά την λογική και του προηγούμενου και σε συνεργασία με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες αναμένεται να υλοποιηθεί για 10.000 άνεργους, που θα «ανταλλάξουν», εφόσον το επιθυμούν, το επίδομα ανεργία τους με επιδότηση της εργασίας τους για 12 μήνες.

Μέχρι το τέλος του έτους, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους αναμένεται η προκήρυξη ενός ακόμη καινοτόμου προγράμματος, προώθησης της επιχειρηματικότητας των νέων, για περίπου 10.000 ωφελούμενους ηλικίας 18 – 29 ετών, στους οποίους κατά τις διάφορες φάσεις έως την έγκριση και τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου, θα παρέχεται υποστήριξη των νέων και συμβουλευτική τόσο από τους ειδικούς επιστήμονες του ΟΑΕΔ, όσο και από τους φορείς των κοινωνικών εταίρων.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2016 07:17

Προσθήκη νέου σχολίου

Το apopseis δημοσιεύει όλα τα σχόλια, πλην των υβριστικών. Τα σχόλια εκφράζουν μόνο τον συγγραφέα τους και δεν υιοθετούμε τις θέσεις που εκφράζονται σε αυτά. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο apospeis @ apopseis.gr


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Παντελής Μουτσάτσος

Παντελής Μουτσάτσος

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ

Οργάνωση και Υποστήριξη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

        

Πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπανεπιστημιακή ειδίκευση στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ειδικεύθηκε στην οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών σε οικονομικά, λογιστικά, τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα.

Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Αραβικά.

 

Είναι Πιστοποιημένος Εισηγητής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ΛΑΕΚ και Ε.Ε.Τ. Δίδαξε πληροφορική, οργάνωση και τραπεζικά σε στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών.

 

Έχει εργασιακή και επιχειρηματική δραστηριότητα 40 ετών, σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής, οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών, επενδύσεων, επιδοτήσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεργάστηκε με τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, οργάνωσης και διαχείρισης.

 

Είναι ενεργό μέλος επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.